Geniet van de kerstdagen, en proost op een mooi nieuwjaar!

Garantieregeling

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Onderweg Reizen gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Onderweg Reizen ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Onderweg Reizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Onderweg Reizen.

Alleen in geval dat Onderweg Reizen in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van Onderweg Reizen een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling

  • Het e-mailadres waarna de uitnodiging tot betaling wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.
  • Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Onderweg Reizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
  • De reissom wordt pas op rekening van Onderweg Reizen gestort 1 dag na de genoten vakantie.
  • Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo-Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.

Belangrijke opmerkingen

  • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Voor bewindvoerders

De meeste bewindvoerders maken geen gebruik van ideal. Ze kunnen dan handmatig betalen via onderstaande gegevens:

Aanbetaling
Bedrag: Dit is het bedrag van de aanbetaling
Iban nummer: NL81ABNA0570993288
Ten name van: Stichting derdengelden
Unieke omschrijving: Dit is het transactienummer van Certo-escrow
Te betalen voor: voor deze datum te betalen

Restsom
Bedrag: Dit is het bedrag van de restsom
Iban nummer: NL81ABNA0570993288
Ten name van: Stichting derdengelden
Unieke omschrijving: Dit is het transactienummer van Certo-escrow
Te betalen voor: voor deze datum te betalen