Bespaar in 2024 op je vakantie en boek bij ons een onvergetelijke reis!

Informatie

Boeking

Na ontvangst van het boekingsformulier toetsen wij deze aan onze criteria en aan beschikbaarheid van de begeleide reis.
Er kan enkel een boeking gedaan worden door middel van het insturen van het inschrijfformulier. (digitaal of per post)

Er kan wel telefonisch een voorlopige boeking worden gedaan.

Informatie aanmelding
Na ontvangst van het boekingsformulier wordt u volgens onze voorwaarden ingeboekt. Hierna ontvangt u van ons een bevestigingsnota.Wij raden u aan deze goed te controleren en eventuele fouten aan ons te melden.

Reissom
De gepubliceerde reissom en toeslagen zijn altijd per persoon, tenzij anders vermeld.

Wat is er allemaal inbegrepen:

Boekingskosten en reisverzekeringen zijn belast met BTW.

Reizigers,doelgroep

Om mee te gaan met Onderweg Reizen, moet je een aantal dingen zelf kunnen doen. Je moet jezelf kunnen verzorgen, zoals aankleden, wassen en eten. Je moet ook goed met andere mensen kunnen omgaan, want je reist in een groep.

De reisbegeleiders zijn er om je te helpen met kleine dingen, zoals veters strikken, haren kammen of oogdruppels geven. Maar ze zijn geen dokters of verplegers. Ze doen geen medische handelingen.

Op elke vakantie gaan er één reisbegeleider op vijf of zes reizigers mee. Kleine busreizen over het algemeen 1 reisbegeleider op 3 a 4 reizigers. De reizigers hebben allemaal iets gemeen: ze hebben een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme, NAH of iets anders. De reizigers zijn tussen de 18 en 60 jaar oud.

Wij willen dat je een leuke vakantie hebt. Daarom vragen we je om ons te vertellen waar je hulp bij nodig hebt. Dat kun je doen via het boekingsformulier op onze website.

Uitsluiting
Onderweg reizen behoudt zich het recht om reizigers te laten vertrekken of vervroegd naar huis te laten vertrekken. Alle kosten die hieraan zijn verbonden komen voor rekening van de reiziger of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Redenen kunnen zijn:

Het vervroegd naar huis vertrekken gaat altijd na overleg met het thuisfront. Gelukkig hebben wij dit weinig meegemaakt.

Betaling

Betaalmethode | STO-reisgarantie: U betaalt de reissom niet aan Onderweg reizen maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die u op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van u tot 1 dag na afloop van uw vakantie en is voor Onderweg reizen niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van Onderweg reizen kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Één dag na afloop van uw vakantie maakt de Stichting de reissom over aan Onderweg reizen. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Nadat u van Onderweg reizen een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin u gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Onderweg reizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Indien Onderweg reizen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE uw geld NIET overmaken op de rekening van Onderweg reizen maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien u nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar u terug overmaken. Bent u al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren. Wij houden erg van transparantie. Daarom zijn alle kosten op de factuur vermeld. Hier komen enkel nog kosten bij van het groepsgeld.

Ter aanvulling

Op de boekingskosten en de reisverzekering moeten wij BTW berekenen.

Kamers

Eenpersoonskamer
U heeft alleen recht op een eenpersoonskamer als u dit aangeeft op het aanmeldformulier en hier ook voor betaald .
Is dit niet het geval dan deelt u uw kamer met een andere reiziger.
Er zijn niet altijd eenpersoonskamers beschikbaar. Wanneer deze wel beschikbaar zijn vermelden wij dit bij de vakantie.

Kamers
U slaapt in vrijwel alle vakanties in een twee persoonskamer samen met (een) andere reiziger(s). Stelletjes slapen bij elkaar mits er toestemming is gegeven door ouders en of verzorgers van beide reizigers.
Bij oneven aantallen of ongelijke man/vrouw verhouding kan het zijn dat de reiziger wordt ingedeeld in 3- of meerpersoonskamers. In uitzonderlijke gevallen kan een man en vrouw bij elkaar moeten slapen. Dit is echter in het uiterste geval en wanneer er geen andere oplossing mogelijk is.

In uitzonderlijke gevallen of wanneer dit problemen geeft beslist Onderweg reizen.

Diabetes/epilepsie

Diabetes
De vrijwilligers van Onderweg-reizen mogen geen insuline injecteren.

Epilepsie
Reizigers met epilepsie moeten goed zijn ingesteld op de medicatie en hun behandelend arts moet schriftelijk toestemming geven om met ons mee op vakantie te gaan. Wij willen ook altijd een epilepsieprotocol van de deelnemende reiziger.

Koffers

Vliegreis: koffer maximaal 20 kilo

Handbagage:  gewicht per maatschappij verschillend.
Afmetingen 50 x 40 x 20 centimeter

Voor alle vliegtuigpassagiers, die vertrekken van – of overstappen op een luchthaven binnen de Europese Unie (EU), gelden regels voor wat meegenomen mag worden in de handbagage. Zo is het meenemen van gevaarlijke stoffen en voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de passagiers, bemanning of de veiligheid van het vliegtuig niet toegestaan. Andere artikelen, zoals vloeistoffen en gels, mogen alleen onder bepaalde voorwaarden mee genomen worden in de handbagage.

Busreizen

Met de busreizen vragen we de reizigers een reistas mee te nemen in verband met de beperkte ruimte in de bus.

Vloeistoffen en gels
Wilt u shampoo of lenzenvloeistof meenemen in uw handbagage?
Vloeistoffen en gels kunnen alleen in uw handbagage mee onder de volgende voorwaarden:

Sommige artikelen zijn verboden om als handbagage in het vliegtuig mee te nemen. Check de Lijst Verboden Goederen Handbagage door de EU.

Bij twijfel bellen
Indien u twijfelt of u bepaalde goederen mag meenemen, dan kunt u bellen met 0900-0141 (lokaal tarief). Bij twijfel over chemische/ontvlambare stoffen kunt u bellen met de Inspectie Leefomgeving en Transport met +31(0)88-4890000.

Sommige goederen en stoffen mag u niet vervoeren in uw handbagage, maar wel in uw ruimbagage. Deze staan vermeld in de Lijst Verboden Goederen Handbagage. Heeft u bijvoorbeeld per ongeluk toch uw (nagel)schaar in uw handtas gepakt? Dan kunt u deze voor het inchecken nog in uw koffer stoppen. Sommige artikelen, zoals grote hoeveelheden vloeistoffen, moet u inleveren bij de beveiligingsbeambte. Andere artikelen kunt u beter tegen betaling laten versturen. Daarvoor kunt u terecht bij de servicepunten in de Vertrekhallen. Dit is niet meer mogelijk bij controle aan de gate.

Let op! Luchtvaartmaatschappijen kunnen erg streng zijn en als de handbagage niet aan de voorwaarden voldoet, dan zal de bagage als ruimbagage worden gezien en dient u hiervoor te betalen. De kosten zijn per maatschappij weer verschillend maar variëren van €30 – €60 per item per persoon.

Zakgeld / potgeld

Potgeld of groepsgeld
Naast de reissom maken we gezamenlijk een pot om excursies entreegelden en consumpties van te betalen.
Het potgeld staat vermeld bij de reis.
Het groepsgeld betaalt men op de eerste dag van de reis aan de begeleider die de pot in beheer heeft. Let op! Groepsgeld is geen zakgeld. Wij maken het groepsgeld vrijwel altijd helemaal op.

Zakgeld
Voor alle persoonlijke uitgave adviseren we om ongeveer 10 a 15 euro per dag mee te nemen. Dit om bijvoorbeeld souvenirs te kopen of een kaartje voor thuis.
De reisbegeleiders kunnen je zakgeld beheren. Dit kan door bijvoorbeeld je geld voor de hele vakantie te verdelen in enveloppen. Je krijgt dan elke dag een envelop zodat je de hele vakantie beschikt over voldoende geld.

Opstapplaatsen

De opstapplaatsen zijn nog niet altijd bekend. Wanneer de groepen compleet zijn gaan wij kijken wat voor iedereen een makkelijk bereikbare plek is. Mensen in de omgeving of op de route naar de bestemming kunnen wij thuis ophalen. Dit is niet mogelijk bij vliegreizen. Reizigers moeten dan op eigen gelegenheid naar het vliegveld komen.

Zelfstandigheid
Wanneer je op het aanmeldformulier vermeldt dat je zelfstandig op pad kan zonder begeleiding, ben je op dat moment uiteraard zelf verantwoordelijk voor je gedrag.Onderweg reizen kan dan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.De reiziger is verplicht om de aanwijzingen van Onderweg reizen en haar vrijwilligers strikt na te komen.
Onderweg reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade veroorzaakt door eigen onzorgvuldigheid van de reiziger.

Reisdocumenten
Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Let hier op voor vertrek.

Reisduur
De geboekte reis wordt altijd in hele dagen aangegeven. Een 10-daagse reis kan op de eerste dag bijvoorbeeld beginnen met een vertrek om 23.30 uur en op de tiende dag eindigen met aankomst om 08.30 uur.Hier hebben wij niet altijd invloed op. We proberen natuurlijk wel om het meest gunstige te regelen zodat u zo lang mogelijk op vakantie bent.

Reisbegeleiders

Reisbegeleiders beschikken tijdens de vakantie over een telefoon van Onderweg reizen. De reisbegeleiders en reizigers mogen na afloop van de vakantie geen contact meer hebben met elkaar. Dit omdat wij de privacy en veiligheid van onze reizigers willen garanderen.Wij hebben ervoor gekozen om geen bijzondere banden aan te gaan. Wanneer blijkt dat reisbegeleiders dit wel doen, delen wij hun niet meer in op een vakantie. Hier is geen discussie meer over mogelijk. Natuurlijk mogen reizigers wel contact met elkaar houden na afloop van een vakantie.(na wederzijds goedvinden)

Voorbehoud
Fouten op onze site of in onze brochure binden Onderweg reizen niet. Wij behouden ons het recht indien nodig prijs en/of verblijf te wijzigen. Hier brengen wij u natuurlijk van op de hoogte.

Website
Staat er een foto van jezelf op de site waar je toestemming voor heb gegeven maar je toch liever eraf wilt hebben ? Stuur even een mail naar ons dan halen we hem er af.

Privacy
Onderweg reizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de boekingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Onderweg reizen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij uw reis.

Onze reisbegeleiders en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klachten
Hierdoor worden wij in de gelegenheid gesteld om samen met u de kwaliteit van de vakanties te verbeteren..Wij stellen het op prijs dat u de moeite neemt om uw vakantie-ervaring met ons te delen. https://www.onderweg-reizen.nl/hoe-was-je-vakantie/

Wat te doen tijdens de vakantie
Wanneer u tijdens een van onze vakanties een klacht heeft, is het belangrijk dat u deze direct bij de begeleiders meldt. Volgens onze voorwaarden dient u ons in de gelegenheid te stellen om de klacht op te lossen of te verhelpen.
Mocht het tijdens de vakantie niet naar tevredenheid worden opgelost dan meldt u dit bij de begeleiders. Zij stellen dan samen met u een klachtenrapport op.

Na de vakantie
Heeft u na de vakantie nog een klacht dan kunt u deze per mail binnen 2 weken na afloop van de vakantie aan ons richten.Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Iedere klacht is voor ons een reden om onze reizen en dienstverlening te verbeteren. Heeft u tips of suggesties laat het ons dan ook vooral weten. Als je de klacht niet meldt op de bestemming of niet op tijd indient na de reis dan nemen we de klacht niet meer in behandeling.

Een financiële bijdrage voor uw vakantie
Op vakantie gaan is voor mensen met een beperking vaak extra duur. De extra kosten worden vaak veroorzaakt door de zogenaamde meerkosten. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden voor begeleiding, verzorging door vrijwilligers, (para) medische materialen, aangepast vervoer en aangepaste accommodaties. Deze kosten vormen voor vele mensen een onoverkomelijk probleem.

Een aantal fondsen is bereid een financieel steentje bij te dragen aan de vakantie. Voor vragen en aanvragen moet rechtstreeks naar het betreffende fonds wenden. Een consulent van MEE kan u helpen bij het aanvragen van fondsen.

Stichting De Lichthoeve

Nationaal Epilepsie Fonds – De macht van het kleine
Mensen met epilepsie, die in verband met epilepsie en vakantiereizen vragen hebben, kunnen contact opnemen met het NEF.

Landelijke Stichting voor Blinden- en Slechtzienden http://www.lsbs.nl/
Mensen met een visuele beperking kunnen hun aanvraag voor het Vakantie-suppletie-fonds (opgericht door een aantal Blindenfondsen) richten aan LSBS (Landelijke Stichting voor Blinden- en Slechtzienden). Op de website van de stichting kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Algemene Bijstandswet
In sommige situaties kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. Voorwaarden: de vakantie is noodzakelijk en de financiële draagkracht is onvoldoende.

Andere organisaties
Financiële hulp wordt soms ook verleend door sociale diensten of zorgverzekeraars. Ook kerken en particuliere organisaties binnen uw woonplaats zijn soms bereid steun te bieden. Informatie is verkrijgbaar via plaatselijke hulpverleningsorganisaties, die vermeld staan in de sociale kaart van MEE.

Zorg dat je bereikbaar bent!

Mocht er thuis iets gebeuren, dan is het belangrijk dat jij tijdens je reis goed bereikbaar bent. Het kan zijn dat je niet altijd bereik hebt of je telefoon uit hebt staan. Je kan tijdens een vakantie ook niet verwachten dat iemand altijd in de gelegenheid is zijn telefoon op te nemen. Daarom kun je bijvoorbeeld afspreken om sowieso één keer per dag je voicemail af te luisteren. Mocht er iets aan de hand zijn, dan weten de thuisblijvers in ieder geval dat het bericht jou bereikt.

In geval van calamiteiten kunt u altijd contact met ons opnemen in het geval u geen rechtstreeks contact kunt leggen.

Handige websites

http://www.meenemen.nl/inpaklijst/
http://www.fotograferenopvakantie.nl/
http://www.steden.net/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
http://www.allesovervakanties.nl/

Let op! Alle gegevens op deze website zijn aan hevige veranderingen onderhevig en u kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. Mochten er gegevens niet kloppen dan kunt u ons een E-mail sturen en zullen wij de informatie controleren en aanpassen indien nodig.

Algemene verordening gegevensbescherming 2018

Onderweg Reizen Onderweg Reizen, gevestigd aan Reijerwaardseweg 8A 2991XD Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.onderweg-reizen.nl Reijerwaardseweg 8A 2991XD Barendrecht +31180397404

A.Otterspeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Onderweg Reizen Hij/zij is te bereiken via andre@onderweg-reizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderweg Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onderweg Reizen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderweg Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling en voor het uitvoeren van een reis.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Onderweg Reizen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Onderweg Reizen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onderweg Reizen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onderweg Reizen) tussen zit. Onderweg Reizen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Microsoft,Facebook,Google,Zoho]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onderweg Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens

5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Onderweg Reizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onderweg Reizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onderweg Reizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onderweg Reizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderweg-reizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek. Onderweg Reizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onderweg Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onderweg-reizen.nl

Nog geen antwoord op je vraag gevonden? Kijk dan bij onze meest gestelde vragen.